Karrierepermen

Karrierepermen er et digitalt læremiddel for faget utdanningsvalg, og for arbeid med karriereplanlegging i vgs. Den kan bestilles og brukes separat eller kombineres med våre øvrige produkter.

Økt bevissthet og kunnskaper omkring yrkes- og utdanningsvalg

Karrierepermen består av et bibliotek av elevoppgaver og en digital løsning for publisering, innlevering og kommentering av oppgavene. Den skal bidra til å øke elevens bevissthet omkring egne interesser og forutsetninger knyttet  til utdannings- og yrkesvalg, og øke elevenes kunnskaper om yrkes- og utdanningsmuligheter. Målsettingen er å gjøre elevene i stand til å knytte kunnskapen om seg selv, og kunnskapen om yrker og utdanninger, sammen i et reflektert karrierevalg.

Kontinuitet mellom ungdomsskole og vgs

Karrierepermen er designet med tanke på at ungdomsskoleelevene skal kunne ta med seg sine digitale karrierepermer fra ungdomsskolen og jobbe videre med dem på vgs. Slik kan Karrierepermen benyttes for å knytte arbeidet med karriereplanlegging på grunnskolen og i videregående skole tettere sammen, og gi det større grad av kontinuitet. Fordi lærere/rådgivere har egen pålogging med oversikt over alt elevarbeid, kan rådgiver på vgs raskt få oversikt over hvordan den enkelte elev har arbeidet med faget utdanningsvalg i ungdomsskolen, og dermed gi vedkommende råd basert på et bredere grunnlag av kjennskap til eleven.

Et levende læremiddel

Alle oppgavene i Karrierepermen, eller Aktivitetsarkene som de heter,  er 100% redigerbare. Lærer/rådgiver er rett og slett gitt redaktørstatus i dette læremiddelet, og de har full kontroll over alle detaljer. De velger selv hvilke av aktivitetsarkene som skal legges ut til elevene, de kan fjerne og legge til spørsmål og lenker, de kan redigere alle tekster og titler, og selvsagt lage helt nye aktivitetsark basert på vår mal. For å forenkle forarbeidet ytterligere for lærerene/rådgiver kan vi nå tilby et ferdig oppsett av aktivitetsark tilpasset de forskjellige trinnene. Mange av Aktivitetsarkene i Karrierepermen er knyttet til eksterne ressurser på nettet. Vi oppdaterer jevnlig biblioteket etterhvert som det dukker opp nye relevante nettressurser, og er glade for tips om slike. Dette, kombinert med brukernes redaktørstaus, gjør at Karrierepermens innhold aldri blir utdatert.

Aktivitetsark for ungdomstrinnet

Aktivitetsark for vgs

Webdesign levert av Zondo Norge AS