Verktøyene

YOU-portalen.no – karrierelæring gjort lettvint!

System for bestilling av veiledningssamtaler

Systemet følger gratis med hos alle som abonnerer på Karrierepermen eller Skoletest, og bringer dagens digitale ungdom og rådgiver nærmere hverandre. I dette systemet kan elevene kommunisere med rådgiver via meldinger og bestille samtaletid knyttet til ledige timer i rådgivers kalender, med omfattende varslings- og tilpasningsmuligheter. Større tilgjengelighet, bedre oversikt og lavere kontaktterskel er noen av gevinstene.

Filmserien «I riktig retning»

I samarbeid med fagfilm.no tilbyr vi filmserien «I riktig retning» som integrert del av YOU-portalen. Abonnementet gir tilgang til filmer om videregående utdanning (f.t. 58 filmer), yrkesvalg (78 filmer) og didaktikk (5 filmer) i YOU-portalen (Utforsk og Karrierepermen), samt på fagfilm.no.

Illustrasjonstegning - jente som funderer på ulike alternativer

SYV-portalen.se

SYV-portalen og Studieval er vår svenske versjon av YOU-portalen og Skoletest, tilpasset den svenske skolestrukturen.

Blokkvalg.no

Tjenesten Blokkvalg.no letter arbeidet med å gjennomføre og administrere elevens valg av programfag i norsk videregående skole.

Webdesign levert av Zondo Norge AS