Personlig pålogging med og uten Feide

Det anbefales at både ansatte og elever logger inn med Feide. Ansatte kan også logge inn med e-postadresse og et selvvalgt passord, og elevene med skolens brukernavn og felles elevpassord. Ansatte som ligger inne med e-post i systemet kan få tilsendt kortfattet info, manualer, skolens brukernavn og felles passord via you-portalen.no/bestilling. Manualen finnes også her.

Hjelp til å logge på YOU-portalen

Ansatte:

  1. Feide er enklest: Gå til you-portalen.no, og klikk på det røde Feide-symbolet. Dersom din skoleeier mangler under «Velg din tilhørighet», kan du ta kontakt med skoleeier, og be dem åpne for pålogging til tjenesten «YOU-portalen og Blokkvalg».
  2. Har du tilgang, men glemt brukernavn og passord? Bestill nytt passord på you-portalen.no/login/bp_brukerreg.aspx.
  3. Har du ikke tilgang? Gå til you-portalen.no/bestilling, velg din skole, og be om tilgang.
  4. Har samtlige administratorer sluttet? Ta kontakt med Skoledata på post@skoledata.no.

Elever:

  1. Feide er enklest: Gå til you-portalen.no, og klikk på det røde Feide-symbolet (dette fungerer kun dersom din skoleeier har lagt seg inn under «Velg din tilhørighet»).
  2. Elever kan også logge inn med skolens brukernavn og felles elevpassord (disse ser du ved å logge inn og klikke «Brukertilgang og passord» nederst i hovedmenyen). (PS: For Karrierepermens del, benytter eleven disse kun for å opprette sin personlige brukerkonto. Eleven fyller da inn skolens brukernavn i det øverste feltet, lar det midterste stå tomt, og felles elevpassord i det nederste. Etter at brukerkontoen er opprettet, logger eleven inn med skolens brukernavn i øverste, elevens brukernavn i midterste, og elevens personlige passord i nederste.)

 

Hjelp til administrering av brukertilgang (til deg som bestilte systemet og/eller er administratorbruker)

Nye lærere/rådgivere kan søke om tilgang ved å gå til you-portalen.no/bestilling, velge sin skole, og be om tilgang. Denne informasjonen bør gjøres tilgjengelig internt, for eksempel på skolens interne nettsider eller i standardskriv til nyansatte og vikarer (IT- eller webansvarlig ved skolen / skoleeier (fylke/kommune) kan hjelpe til med dette).

Når en ansatt søker om tilgang, vil administratoren(e) motta forespørselen på e-post. Her må haken fjernes for alt det brukeren ikke skal ha tilgang til, og antall administratorer bør begrenses til noen få (haken under «Adm»). Straks du har gitt tilgang, får brukeren tilsendt en e-post med lenke til innloggingssiden. Dersom skoleeier har åpnet for Feide-pålogging til YOU-portalen, kan brukerne også logge inn med Feide. Hvis du ikke har tilgang til å logge inn via Feide, kan du ta kontakt med skoleeier og be om Feide-tilgang til tjenesten «YOU-portalen og Blokkvalg». Det gir som regel mer suksess om henvendelsen kommer fra skolene, enn fra oss som tjenesteleverandør.

Slik ser «Brukertilgang og passord»-siden ut, hvor man tilpasser tilgangen:

Skjermbilde for "Brukertilgang og passord"

Webdesign levert av Zondo Norge AS