Digitale verktøy for yrkes- og utdanningsveiledning på ungdomsskoler og videregående skoler

Bruksarena / fag

Arbeid med oppgavene i Karrierepermen kan også gjennomføres i andre fag enn Utdanningsvalg. For fellesfagene på VGS vil man også finne relevante oppgaver. Se oversikten over aktivitetsarkenes tilknytning til andre fag og hvilke kompetansemål som kan dekkes inn gjennom arbeid med Karrierepermen.

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon